Beograd

Energija prirode

Postoji geometrija u šumu muzičkih žica…postoji i muzika u prostorušumu muzičkih žica…postoji i muzika u prostoru između sfera”, - Pitagora. Vrisak nije tonski ravan, niti su oblici koji nas okružuju ...

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Beograd

Život u stresu

Danas se sve vrti oko stresa.Nije ni cudo...zivimo brzo,zivimo u materialnom svetu,zivimo u takmicarskom duhu, ne zivimo "sigurno". I tako gledam ja reklame...uzmite ovo protiv stresa,...

Beograd

PORUKA U BOCI

Bivši brodolomnik je godinama pravio brodove u boci. Ali to u jednom trenutku nikog nije zanimalo, pa je u bocama počeo da sklapa mobilne telefone. Ovo ga je sjajno krenulo i na tržištu je išlo kao alva.

Učitaj još